Algemene voorwaarden tennisschool De Rooij

Tennisschool De Rooij heeft een aantal regels t.a.v. de tennislessen opgesteld.

Deze regels vindt u hieronder:
  

 1. U moet lid zijn van TV Amelte om deel te nemen aan de lessen die door Tennisschool De Rooij op het tennispark Amelte worden gegeven.
 2. Een lesuur duurt 55 minuten, een half lesuur 25 minuten.
 3. Bij ziekte van de trainer zal er een vervanger worden gezocht, lukt dit niet dan wordt u afgebeld en wordt de les op een ander moment ingehaald. Niet ingehaalde lessen worden volledig terugbetaald na afloop van het zomerseizoen.
 4. Jeugdlessen gaan bij regen altijd door (theorie/conditie/spelletjes).
 5. Van alle door weersomstandigheden uitgevallen seniorlessen wordt 1 van de 2 lessen ingehaald (les 1 niet, les 2 wel etc.).
 6. Ingeval van blessures, ziekte, verhuizing, etc. kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats wordt ingenomen door een nieuwe leerling (in overleg te regelen).
 7. Indien lessen door eigen toedoen worden gemist kunnen deze niet worden ingehaald.
 8. Ongeveer een week voor aanvang van de lessen staat de indeling van de lessen op de website van TV Amelte.
 9. Mochten er problemen zijn met de indeling, graag ’s ochtends bellen met André de Rooij 06-48 31 71 09.
 10. TV Amelte noch Tennisschool De Rooij is verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en de daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal en/of beschadiging van goederen van cursisten.
 11. Alle verstrekte gegevens worden conform de nieuwe privacy regels verwerkt, opgeslagen en gebruikt. Betreft: persoonsgegevens, email, telefoonnr., informatie tennislessen en factuur

Let op: het lesgeld van Tennisschool De Rooij staat los van de contributie van TV Amelte.