TV Amelte Vertrouwenspersoon

Even voorstellen:

Ik ben Gerda de Boer. Sinds de 80er jaren met veel plezier lid van Amelte, 10 jaar bestuurslid en voorzitter van de recreatieve commissie geweest. En nu gevraagd om contact/vertrouwenspersoon te zijn, wat ik graag doe.
Zoals ook jullie hebben gemerkt komt er in de media steeds meer aandacht voor correct gedrag in de sport. Het is treurig dat we steeds meer lezen over misstanden niet alleen in de culturele wereld, maar ook binnen de sport.
Misstanden in de zin van grensoverschrijdend gedrag en dat in de breedste zin van het woord. Seksueel grensoverschrijdend gedrag (en dat varieert van seksueel getinte opmerkingen en ongewenste aanrakingen tot aanranding en verkrachting),maar ook betekent het pestgedrag, clubleden negeren of buitensluiten, oneerlijk spelgedrag. Elk gedrag dat niet respectvol is valt in feite onder grensoverschrijdend gedrag en mensen kunnen daar zoveel last van hebben dat ze het sportveld, de tennisbaan of de kantine vermijden en soms zelfs helemaal met hun favoriete sport stoppen, omdat ze zich niet veilig of onprettig voelen.
Om te voorkomen dat dit gebeurt en iedereen veilig en met plezier kan sporten heeft de KNLTB het “Fair Play” ontwikkeld (link fair play KNLTB) om te bevorderen dat sporten fijn en sociaal blijft en is er  binnen het bestuur van de KNLTB een vertrouwenspersoon aangesteld. Deze kan bemiddelen en helpen oplossingen te vinden in ernstige zaken. Om de drempel laag te houden is elke club apart gevraagd om een contact/vertrouwenspersoon aan te stellen.

Wat doet de contactpersoon?: Belangrijkste taak van de contactpersoon is  te luisteren naar je  verhaal (al dan niet anoniem) als je je om wat voor reden  onheus en niet respectvol behandeld hebt gevoeld binnen de vereniging. Dat kan zijn door een medespeler, een trainer of een bestuurslid. De contactpersoon luistert en draagt zeer beperkt evt suggesties aan, maar lost het probleem niet zelf op. Maakt vervolgens een verslagje van het gesprek, wat na jouw goedkeuring, al dan niet anoniem naar het bestuur gaat. Het bestuur kan dan oplossingen aandragen of, indien het heel ernstig is ,het probleem doorspelen naar de vertrouwenspersoon van de KNLTB.
Voor alle duidelijkheid ik ben  geen lid van het bestuur.
Nog even: in  het dagelijks leven ben ik vaker vertrouwenspersoon geweest binnen een vereniging en (deels gepensioneerd) psycholoog/psychotherapeut.
Gewend te luisteren dus.
Laat je er anderzijds niet door afschrikken. Kom of bel me gewoon als iets in het contact met een medeclublid, trainer of bestuurslid je zo dwars zit dat het je spelplezier ontneemt!
Het is belangrijk dat we in onze club goed met elkaar omgaan!

Ik ben bereikbaar op 0646077458 en als ik niet op kan nemen spreek dan gerust een boodschap in dan bel ik je altijd terug.
E-mail kan ook: [email protected]