Info kantinedienst

Info kantinedienst

                                                                                                         
 
Senior leden draaien 2 keer per seizoen een kantinedienst. 

 • Leden kunnen de kantinediensten aan het begin van het seizoen afkopen voor een bedrag van 42.50 Euro. 
 • Leden die naar het oordeel van de kantinecommissie in gebreke zijn gebleven bij het vervullen van de kantinedienst betalen een  boete van 50 Euro per dienst. 
 • Leden van 75 jaar of ouder, jeugdleden onder de  18, mensen met een abonnement met beperkingen zijn vrijgesteld van kantinedienst. Mensen die na 1 januari 2024 lid zijn geworden, zijn vrijgesteld van kantinediensten in het eerste half jaar van 2024, maar alle vrijgestelden zijn uiteraard welkom om zich toch op te geven.
                                                                                                                                                        

Spelregels

 • De verantwoordelijke voor de kantinedienst dient tijdens de uitvoering op het terras of in de kantine aanwezig te zijn, of zorg te dragen voor een vervanger die als zodanig fungeert, dit moet tijdig worden doorgegeven aan de penningmeester ([email protected]) en of de kantine commissie ([email protected]).
 • Het is niet toegestaan de ingeroosterde kantinedienst te verplaatsen zonder voor een vervanger te zorgen.
 • Kantinediensten kunnen vrij gebruik maken van de koffie/thee voorziening, wel op de kassa aanslaan en vervolgens via Betalen/wegboeken/bardienst wegboeken  .
 • Aan het eind van iedere kantinedienst dient men een presentie formulier te tekenen en in de kassa te deponeren   
 • Voor de werkwijze kassa na inlog klik hier
 • Degene die dienst heeft dient altijd te verschijnen, ook als het slecht weer is en er niet getennist kan worden (óók het presentie formulier tekenen en in de kassa leggen).
 • Sleutels die zich in de kantine bevinden mogen worden gebruikt maar moeten op dezelfde plek worden teruggebracht.
 • Gesignaleerde onvolkomenheden tijdens de kantinedienst kunnen worden vermeld op het presentie formulier bij: BIJZONDERHEDEN
 • De ochtend- zowel als de middagdienst sluiten af door de kantinedeur en de toegangsdeur van het clubhuis, evenals het hek naar het terras achter zich dicht te trekken.
 • Degene die 's avonds kantinedienst heeft sluit om uiterlijk 22.30 af:
  • terrasverwarming uit
  • Kassaterminal afsluiten, en kassalade open laten staan.
  • presentie formulieren in de kassa leggen
   Er kan uitsluitend nog worden betaald met pin, dus vindt geen contant geldafdracht meer plaats.
   Deur van de kantine en de toegangsdeur van het clubhuis evenals het hek naar het terras achter je dichttrekken, de elektronische sloten werken automatisch.
 • Voel je verantwoordelijk voor de kantine:
  • veeg de vloer
  • leeg prullenmanden en gooi volle vuilniszakken in de container in het schuurtje
  • haal een doekje over de tafels
  • zorg altijd voor een gevulde koelkast
  • was af (we hebben geen vaatwasmachine) en laat de afwas niet staan voor de volgende kantinedienst of de schoonmaakster.    

De regels inzake de kantinedienst zijn uitgebreid in het logboek beschreven.
Beschouw de kantine als uw eigen huis en handel daarnaar.
Nadere info indien gewenst: [email protected]