TV Amelte toss

 


Ochtendtoss:  

Gedurende het gehele seizoen (tot 1 oktober) is er ochtendtoss op de maandag- en woensdagmorgen, bij voldoende deelname loopt de ochtendtoss ook 's winters door afhankelijk natuurlijk van de weersomstandigheden.
Tijd: van 09:00u. tot 11:00u. Na 31 oktober van 10.00-11.00 u.
Tossorganisatie: Trinet Lips.

Avondtoss: 
De avondtoss is op maandagavond en vanaf juni ook op de woensdagavond. De maandagavondtoss gaat ook 's winters door afhankelijk van de weersomstandigheden, de woensdagavond toss loopt tot 1 oktober. 
Tijd: van 19:00 uur tot 22:00 uur. Na 31 oktober van 19.00-21.00u.
Tossleiding: leden commissie recreatie tennis.

Jeugdtoss

Vanaf 30 juni 2023 is er ook jeugdtoss op de vrijdagmiddag, zie voor bijzonderheden pagina jeugd

Spelregels toss avonden/ochtenden:
Op de tossavonden en -ochtenden zijn maximaal 5 banen in gebruik voor de toss. Tijdens de winter toss is er een beperkter aantal banen voor de toss beschikbaar.

Het is mogelijk dat er banen gereserveerd staan voor de toss, maar dat door onvoldoende deelname toch een baan of banen beschikbaar zijn. Even een telefoontje naar de kantine of ter plaatse even kijken kan mogelijk een extra vrije baan opleveren. T: 0592 313 614
Op het moment dat de 2 vrije banen door tossspelers worden gebruikt en er melden zich vrije spelers, worden in samenspraak met de tossleiding deze banen vrijgemaakt voor de vrije spelers. 
Door de enorme drukte op maandagavond zijn in ieder geval tot eind september 7 banen gereserveerd voor de toss van 19.00-20.00u.