Reanimatiecursus met AED-training 2022

12 mei 2022


Wat veel reacties hebben we al gekregen!

Uit deze reacties blijkt, dat de mail die iedereen heeft gekregen niet helemaal duidelijk was: de cursus bestaat nl. uit 1 avond.
Degenen die al gemaild hebben, hoeven niet nog een keer te mailen, maar krijgen een mail van mij.
Omdat er al zoveel aanmeldingen zijn, is er nog 1 datum bij gekomen.
Dus…op dinsdag 7 juni óf donderdag 23 juni óf donderdag 7 juli 2022 worden er wederom reanimatiecursussen met AED*-training voor de leden van TV Amelte georganiseerd. 
Wij vinden het belangrijk en van levensbelang, dat een zo groot mogelijk aantal van onze leden getraind zijn in het bedienen van het AED-apparaat (op het park) en weten hoe zij moeten handelen in het geval van een hartstilstand. Iedereen kan zich aanmelden voor deze cursus en de cursus wordt door de vereniging betaald. 
Waar de cursussen gehouden gaan worden, is nog niet bekend, maar in ieder geval  in het oostelijke deel van Assen. We beginnen om 19.00 uur. 
Als er veel aanmeldingen zijn, komen er meer cursusleiders.
We hopen op zoveel  mogelijk aanmeldingen!
Meld je voor 31 mei aan per email bij Mariëtte Blouw ([email protected]) o.v.v. naam, telefoonnummer en of dit je 1e cursus is.

Namens het bestuur van TV Amelte, Mariëtte Blouw

 *AED = Automatische externe defibrillator (https://www.bhvnederland.nl/bhvnieuws/011-uitleg-over-de-aed

Nieuwscategorieën Club nieuws